понеделник, 18 юли 2011 г.

All I'm wishing for ...

All I’m wishing for …

Do you often think of me?
Do I creep up in your mind?
Wondering what could have been?
But all of this is yet behind ...

The past is done.
The present - vague.
The future's none.
Then what is left?

Do ask NO questions!
Don't hesitate!
Just seize the moment
and make your bet.

Gambling in the game of life
is not what you'd expect of me
but all I'm wishing for tonight
is just another mystery ... like you.

(to a dear beloved ... )

Всичко, което искам ...

Често ли за мен си мислил?
Промъквам ли се във ума ти?
Чудиш се какво би искал?
Но всичко туй е зад гърба ти ...

Минало – свършено.
Настояще – неясно.
Бъдеще – никакво.
Какво остава тогава?

Не задавай въпроси.
Не се колебай.
Грабни момента
и залагай ...

Комар в играта на живота
не би очаквал ти от мен,
но всичко, което искам тази вечер
е една загадка ... като теб.

(на един скъп възлюбен ...)

Няма коментари:

Публикуване на коментар